Ján Šebo

Ján Šebo

Štatistika autora

Počet článkov17
Počet komentárov0
Priemerná čítanosť článkov2 130,35
Priemerné hodnotenie článkov5,00

Pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vyučuje predmety zamerané na verejné financie, penzijnú ekonómiu a penzijné financie. Vo výskume sa venuje súkromným dôchodkovým schémam, sporeniu a investovaniu. Mimo akademickej pôdy sa venuje problematike individuálneho wealth manažmentu, finančného poradenstva a fundamentálnym obchodných a investičným systémom. Pôsobil a pôsobí ako koordinátor a člen viacerých výskumných tímov v rámci národných a medzinárodných projektov, takisto ako finančný expert Európskej komisie v pracovnej skupine FSUG (Financial Services User Group) a ako člen OPSG (Occupational Pensions Stakeholder Group) EIOPA vo Frankfurte. Je autorom viacerých článkov venovaných témam sporenia a dôchodkového zabezpečenia v Hospodárskych novinách. Je zakladajúcim členom ISI.

Články autora

Manažér úverov
Výskumná analytická štúdia spotrebiteľských úverov v SR

17.08.2016 | Ján Šebo, Maroš Malíček, Michal Mešťan, Matej Žofaj | Kategórie: Analýzy & komentáre, Ostatné

Elektronické sporenie *
Analýza užívateľských rozhraní dôchodkových správcovských spoločností v SR

04.11.2015 | Maroš Malíček, Ján Šebo | Kategórie:

Oranžová obálka *
Ako zvýšiť informovanosť poistenca o budúcom dôchodku?

01.07.2015 | Maroš Malíček, Ján Šebo | Kategórie: II. pilier

Prečo, ako a kedy sporiť? (časť V.) *
Dĺžka sporenia a doba prispievania

01.01.2015 | Ján Šebo | Kategórie: Sporenie

Výkonnosť sporiacich stratégií ***
Skúsenejší investor a aktívnejší sporiteľ určite pochopili, že ich využitie nie je obmedzené len na dôchodkové fondy, ale môžu byť využité aj pri sporiacich programoch využívajúcich podielové fondy.

01.01.2015 | Ján Šebo | Kategórie: Sporenie

Prečo, ako a kedy investovať? (časť III.) ***
Neistota výnosov, istota poplatkov a investičný horizont investora (sporiteľa)

01.10.2014 | Ján Šebo | Kategórie: Investovanie

Prečo, ako a kedy sporiť? (časť III.) ****
Sporiť si v II. pilieri v dlhopisovom alebo indexovom dôchodkovom fonde?

01.07.2014 | Ján Šebo | Kategórie: Sporenie

Merton-Samuelsonova celoživotná sporiaca stratégia *****
Klasická práca Mertona a Samuelsona z roku 1969 naznačila spôsob zostavenia a realizácie celoživotnej sporiacej stratégie s cieľom maximalizácie nasporenej sumy v čase.

01.07.2014 | Ján Šebo, Ľubica Šebová | Kategórie: Sporenie

O iracionalite sporiteľov (časť I.) **
Najmä v posledných rokoch sa rozvíja v ekonómii relatívne nový smer bádania. Ekonómia, ktorá priniesla iný smer pohľadu na rozhodovanie ľudí. Behaviorálna ekonómia.

01.07.2014 | Maroš Malíček, Ján Šebo | Kategórie: Sporenie

Prečo, ako a kedy sporiť? (časť II.) *****
Otázka, ktorá sa viackrát opakovala bola zameraná na pochopenie nielen konečného cieľa, ale skôr na dodanie pokojného spánku pre sporiteľa v tom, že postupuje správnym smerom.

01.04.2014 | Ján Šebo | Kategórie: Sporenie, II. pilier

Prečo, ako a kedy investovať? (časť II.) – Averzia k riziku a kapacita rizika **
Dva na prvý pohľad podobné pojmy ale s iným významom pre investora

01.04.2014 | Ján Šebo | Kategórie: Investovanie

Stavba fundamentálnej obchodnej stratégie – Value based ***
Kritéria stavby fundamentálne obchodnej stratégie

01.04.2014 | Ján Šebo | Kategórie: Investovanie

Prečo, ako a kedy sporiť? (časť I.) **
Sporenie je dosť široká oblasť a je len jednou súčasťou oblasti, ktorá sa nazýva „wealth management“ (riadenie bohatstva).

01.01.2014 | Ján Šebo | Kategórie:

Prečo, ako a kedy investovať? (časť I.) **
Najväčší problém pri investovaní, ktorý pociťujú jednotlivci nie je ani v tom, že jednotlivec nemá k dispozícii zdroje na investovanie, ale že nevie ako začať.

01.01.2014 | Ján Šebo | Kategórie: Investovanie

Kvalitatívny vs. kvantitatívny výber akcií ***
Analýza spoločnosti, ktorá má potenciál na rast a do ktorej by sme chceli potenciálne investovať, je relatívne náročný proces. Existuje množstvo prístupov, ako analyzovať (z fundamentálneho aj technického hľadiska) kvalitu spoločnosti.

01.01.2014 | Ján Šebo | Kategórie: Investovanie

Časopisy na stiahnutie