Sporenie

Cenová regulácia poplatkovej politiky ****
Sú cenové stropy na poplatkoch v II. a III. pilieri nastavené pod alebo nad úrovňou trhovej ceny?

03.08.2016 | Nikola Karkošiaková | Kategórie: Sporenie, II. pilier, III. pilier, Podielové fondy

Prieskum medzi sporiteľmi II. piliera – vieme vôbec, kde si sporíme?! (časť II.) *
Niektorí sporitelia žiaľ dodnes nezaznamenali, že ich úspory boli pred 3 rokmi presunuté do dlhopisových dôchodkových fondov!

27.07.2016 | Tomáš Virdzek | Kategórie: Sporenie, II. pilier

Analýza užívateľských rozhraní 2.0 *
Druhý ročník analýzy užívateľských rozhraní dôchodkových správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových spoločností

21.07.2016 | Maroš Malíček | Kategórie: II. pilier, Analýzy & komentáre

Target Date Fund (časť I.) *
Okrem tradičných podielových alebo dôchodkových fondov snažiačich sa o aktívnu alebo pasívnu správu aktív existuje aj špeciálna kategória fondov, ktorá kombinuje aktívnu a pasívnu správu aktív.

19.07.2016 | Michal Mešťan, Ivan Králik | Kategórie: Sporenie

Konferencia Tatra Summit Investment Forum 27. - 28. októbra 2016 v Bratislave!
Stretnutie špičkových odborníkov zo strednej a východnej Európy z oblastí Dôchodkových fondov, PPP a financovania, Digitálnej agendy, Dopravy a Energetiky na Slovensku.

16.07.2016 | Kolektív autorov ISI | Kategórie: Sporenie, II. pilier

Prieskum medzi sporiteľmi II. piliera – vieme vôbec, kde si sporíme?! (časť I.) *
Niektorí sporitelia žiaľ dodnes nezaznamenali, že ich úspory boli pred 3 rokmi presunuté do dlhopisových dôchodkových fondov!

02.04.2016 | Tomáš Virdzek | Kategórie: Sporenie, II. pilier

Ako zmeniť svoju DSS? *
Jednoduchý postup ako môžu sporitelia zmeniť svoju DSS

02.04.2016 | Maroš Malíček | Kategórie: Sporenie, II. pilier

Sporiteľ a riziko (časť I.) **
Tolerancia k riziku verzus kapacita rizika

02.04.2016 | Michal Mešťan, Ivan Králik | Kategórie: Sporenie, II. pilier

Rozhovor so šéfom oddelenia správy aktív najväčšej slovenskej DSS
Miroslav Kotov - o zodpovednosti, o začiatkoch i o tradingu

02.04.2016 | Tomáš Virdzek | Kategórie: Sporenie, II. pilier, Rozhovory

Nový 4. pilier na Slovensku (časť I.) ***
Novela zákona o dani z príjmov zavádza pre investorov novinky - dve nové daňové úľavy

01.04.2016 | Tomáš Virdzek | Kategórie: Sporenie, Investovanie, IV. pilier

Zhodnotenie úspor sporiteľov v II. pilieri na Slovensku (časť III.) **
Tretie pokračovanie článku venované zhodnoteniu úspor v II. pilieri

01.07.2015 | Michal Mešťan, Ivan Králik | Kategórie: Sporenie, II. pilier

Časopisy na stiahnutie