Ako čas plynie tak sním sa vyvíja aj naše akciové portfólio, o ktoré sa staráme a venujeme mu pozornosť už od januára roku 2015. Od prvého článku sme postupne odstraňovali nedokonalosti pri spracovaní údajov a zefektívnili sme vnútorné postupy riadenia portfólia. Nezabúdame ani na nových postupne pribúdajúcich čitateľov a preto im dávame do pozornosti aj predchádzajúce čísla časopisov, v ktorých detailne vysvetľujeme ako fundamentálne screeningové stratégie fungujú. Nejedná sa len o fundamentálne pravidlá a ich vysvetlenie ale taktiež aj technické nastavenia stratégií, ktoré v konečnom dôsledku priamo riadia aj vývoj Akciového portfólia Inštitútu sporenia a investovania.  Podotýkame, že akciové portfólio je vo svojej podstate fiktívnym portfóliom fungujúcim na reálnych dátach z www.portfolio123.com.

V druhom kvartály roku 2016 nastali skutočnosti, ktoré ovplyvnili krátkodobý vývoj na trhu či už
FOREX-u, dlhopisov, akcií, akciových indexov a pod. Tesne pred koncom druhého kvartálu nastali skutočnosti predovšetkým v Európe, ktoré spôsobili negatívny vývoj na finančných trhoch. Netrvalo to však dlho a krátkodobom horizonte sa finančné trhy vyšplhali na nové maximá. Tieto udalosti sa však v tomto čísle ešte neprejavia a budeme musieť počkať na celkový vývoj trhov v treťom kvartály roku 2016.

Priebeh stratégií pre akciové portfólio

Po predchádzajúcom dvojčísle sa tempo vrátilo do štvrťročného intervalu a tradične pokračujeme s aktualizáciou zloženia a vývoja akciového portfólia. Vývoj stratégií hodnotíme od 28. marca 2016, kedy sme rebalancovali portfólio a následne sme držali vybraté akcie  do 24. júna 2016. V poslednú júnovú nedeľu sme uskutočnili rebalans portfólia a 27. júna 2016 sme predali a následne nakúpili nové akcie do portfólia na nasledujúce obdobie.

Investičná stratégia Q-EMA