Target Date Funds (TDFs) sú fondy, ktoré sa veľmi často využívajú v zahraničí v zamestnaneckých dôchodkových schémach, nakoľko umožňujú zamestnancom alokovať svoje súčasné úspory i búdúce príspevky do fondov, ktoré automaticky menia štruktúru zloženia majetku vzhľadom na vek a zostávajúcu dobu sporenia zamestnancov. 

Target Date Funds: Ako ich charakterizovať?   

TDFs sú fondy, ktoré majú stanovený dátum expirácie (rok ochodu na dôchodok) a v závislosti od zostávajúcej dĺžky doby odchodu na dôchodok sporiteľov upravujú štruktúru fondu. Štruktúra portfólia sa mení prostredníctvom zvyšovania menej volatilných nástrojov ako sú dlhopisy, štátne pokladničné poukážky či úložky v bankách na úkor volatilnejších finančných nástrojov ako sú jednoznačne akcie v priebehu času. 

Už v predchádzajúcom čísle časopisu sme spolu s Ivanom Králikom v článku Sporiteľ a Riziko (časť I.) poukázali na skutočnosť, že pri dlhodobom sporení je vhodné vystavovať svoje úspory počiatočnej fáze vyššiemu riziku, ktoré sa neskôr s blížiacim sa termínom odchodu na dôchodok znižuje. Na takmer identickom prístupe fungujú aj TDFs. Tieto typy fondov z pomedzi ostatných rozoznáme relatívne jednoducho, 

Základnou premisou týchto fondov je, že investor "nemusí" nič robiť. Znie to jednoducho, ale ak si zoberieme porovnanie s klasickými aktívne spravovanými fondami, mladý sporiteľ by mal dávať pozor, či keď si vybral investovanie svojich úspor do akcií prostredníctvom akciového fondu skutočne investuje do akcií alebo má dosť výraznú časť finančných prostriedkov nainvestovaných v dlhopisoch. Pri TDFs sa o toto nemusí starať, nakoľko zloženie portfólia prispôsobuje portfólio manažér na základe obdobia do dátumu expirácie fondu. Ak si človek vyberie cieľový dátum expirácie (svojho odchodu na dôchodok) napr. 2050, tak v roku 2016 by malo byť portfólio fondu tvorené prevažne akciami a v priebehu času sa bude s konzervatívňovať. Naopak, ak si človek, ktorý má 3 - 4 roky do dôchodoku vyberie TDFs 2020, tak akcie budú predstavovať výrazne menší podiel na celkovovom portfóliu daného fondu.