Po roku sme sa opäť rozhodli otestovať užívateľské rozhrania dôchodkových správcovských spoločností. Premiérovo sme ale testovali aj užívateľské rozhrania doplnkových dôchodkových správcovských spoločností.

Samotný trh dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike pozostáva zo šiestich hráčov na trhu starobného dôchodkového sporenia a štyroch hráčov na trhu doplnkového dôchodkového sporenia (III. Pilier). Testované boli všetky spoločnosti na trhu. Teda v prípade druhého piliera – Allianz slovenská dôchodková správcovská spoločnosť d.s.s. a.s., Axa d.s.s. a.s., NN d.s.s. a.s. VÚB Generalli d.s.s. a. s., Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s. a.s. a Aegon d.s.s. a.s.

V prípade tretieho piliera boli testovanými spoločnosťami – NN d.d.s. a.s., DDS Tatra banky d.d.s. a.s., Stabilita d.d.s. a.s. a Axa d.d.s. a.s.

Postup pri hodnotení

Z hľadiska hodnotenia sme zvolili rovnaký postup ako minulý rok. Stanovili sme určité kritéria, ktoré by malo podľa nás spĺňať „dobré“ užívateľské rozhranie dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.