AKCIE VS DIAMANTY

Od roku 2005 prešli akciové trhy naprieč celým svetom veľmi turbulentným vývojom. Na prelome rokov 2007 a 2008 sme totiž boli svedkami vzniku iba zdanlivo lokálnej krízy na americkom hypotekárnom trhu. Vďaka vysokému stupňu globálnej previazanosti finančných trhov, prasknutie realitnej bubliny v USA rýchlo prerástlo až do finančnej krízy globálnych rozmerov. Hlavné akciové indexy zaznamenali výrazné prepady svojej hodnoty (v roku 2008 sa prepadol MSCI World index o -39,08%) a do opätovného rastu boli následne naštartované iba vďaka výrazným fiškálnym a najmä monetárnym stimulom.

Vývoj hodnoty zahraničných akciových indexov (ročné dáta – od 2005 do 2015)