Známy americký akciový index Standard & Poor's 500 (S&P 500) pozostáva z 500 amerických spoločností. Niektoré spoločnosti zahrnuté v tomto indexe sú však niečím špecifické a nazývajú sa dividendový aristokrati. Čím sú teda iné?

Preto, aby sa akcia mohla nazývať dividendovým aristokratom musí spĺňať určité podmienky.  Už z úvodu je zrejmé, že akcia spoločnosti musí byť zahrnutá v indexe S&P 500. Ďalšou podmienkou je trhová kapitalizácia tejto spoločnosti, a tiež likvidita akcie na trhu. Poslednou podmienkou sú práve vyplácané dividendy. Nielenže „Dividendový aristokrat“ počas histórie 25 rokov musí vyplácať ročnú dividendu, ale dividenda počas 25 rokov musí dokonca rásť.

Dané podmienky k júnu 2016 splnilo 50 spoločností, ako napríklad Coca-Cola alebo McDonald’s corp. Prehľad všetkých 50 spoločností spoločne aj s ich tickermi nájdete tu. Dividendoví aristokrati sú prevažne z pomaly rozvíjajúcich sa odvetví (27% spoločností pochádza zo sektora spotrebný tovar), tržby týchto spoločností rastú pomaly, a preto sa na prvý pohľad môžu zdať ako „nudné“.  Na druhú stranu však z dôvodu ich „nudnosti“ plynie aj akási predvídateľnosť a spoľahlivosť.  Zoberme si napríklad akciu spoločnosti Coca-Cola (KO) a porovnajme ju s indexom S&P 500, ktorý je akýsi reprezentant vývoja americkej ekonomiky.  V grafe nižšie sa sústreďujeme na obdobie finančnej krízy. Akcie nášho aristokrata neutrpeli  také veľké straty ako sledovaný index.  Dividendoví aristokrati sú teda odolnejšie voči výkyvom v ekonomike. Taktiež môžu slúžiť ako ochrana pred obavami z geopolitických hrozieb.

Graf 1 Vplyv finančnej krízy na akcie spoločnosti Coca-Cola