Náš tím Inštitútu sporenia a investovania v spolupráci sa partnermi zrealizoval rozsiahly výskum spotrebiteľských úverov ponúkaných bankami i nebankovými veriteľmi.

Pri hodnotení produktov spotrebiteľských úverov sme hodnotili 3 kľúčové oblasti: transparentnosť veriteľa v predzmluvnej fáze; ekonomickú výhodnosť produktu a dôsledky pri nesplácaní úveru.

Hlavné zistenia pri hodnotení všetkých troch oblastí spotrebiteľského úveru je možné zhrnúť nasledovne:

„Klient má právo na predzmluvné informácie a veriteľ má povinnosť ich v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi poskytnúť.“ Výsledok výskumu: „ZABUDNITE na predzmluvné informácie! Jednoducho sa k nim nedostanete!“

Férovosť a transparentnosť konania bánk aj nebankových spoločností je rozdielna, pričom nie je možné potvrdiť, že nebankové spoločnosti sú menej transparentné ako banky. Rozdiely v prístupoch ku klientovi sú výrazné a aj niektoré banky majú problém transparentne a férovo spotrebiteľovi predložiť pred podpísaním zmluvy všetky predzmluvné informácie, ktoré spotrebiteľovi umožnia sa informovane rozhodnúť. Využívanie časovej tiesne a odmietanie poskytnúť predzmluvné informácie sa objavuje u „kamenných“ spoločností (tak bánk ako aj nebankových spoločností). Spoločnosti fungujúce „online“ sú transparentnejšie.

„Bankové produkty sú ekonomicky výhodnejšie ako produkty nebankových spoločností.“ Výsledok výskumu: „Nebankové spoločnosti sú schopné konkurovať aj ekonomickými parametrami úveru bankám. Posudzovať produkty nebankových spoločností sa oplatí, najmä ak ide o spoločnosti, ktoré sú transparentnejšie.“

Ekonomická výhodnosť produktov ponúkaných bankami je vo všeobecnosti lepšia. Avšak na trhu začali pôsobiť nebankové spoločnosti, ktoré okrem transparentného prístupu k poskytovaniu predzmluvných informácií, ponúkajú aj akceptovateľné ekonomické parametre úverov, ktorými dokážu konkurovať aj bankám. Jedna nebanková spoločnosť má dokonca výhodnejšie ekonomické parametre svojho produktu ako väčšina bánk.

„Ak spotrebiteľ úver nespláca, sankcie môžu byť veľmi tvrdé.“ Výsledky výskumu: „Dávajte si pozor na sankcie v prípade nesplácania úveru. Spotrebiteľa môžu vyjsť veľmi draho, najmä pri nebankových spoločnostiach.“

Dôsledky nesplácania úveru majú významný vplyv na celkovú cenu úveru a môžu spôsobiť finančné problémy, s ktorými spotrebiteľ nepočítal. Nebankové spoločnosti majú prísnejšie sankcie za nesplácanie úveru. Avšak aj sankcie bánk majú významný vplyv na celkovú cenu úveru. Práve oblasť sankcií pri nesplácaní úverov zostáva šedou zónou spotrebiteľských úverov. Schopnosť vyjadriť ich výšku je častokrát veľmi zložité.

Celú štúdiu vo formáte "pdf" je možné stiahnuť kliknutím na link: http://sporenieainvestovanie.sk/uploads/manazer_uverov_studia.pdf