Inštitút sporenia a investovania

Už po druhýkrát sa v stovežatej Prahe stretla Česká i Slovenská investičná špička v poradí na druhom ročníku Českej investičnej konferencie. Konferencia sa konala 5. – 6. novembra v hoteli Pyramída. Prvý deň konferencie patril rečníkom, ktorí predstavili svoje investičné typy na akcie. Väčšina rečníkov patrí do skupiny hodnotových investorov, ktorý si svoje investície vyberajú na základe fundamentálnej analýzy. Výnimočnosť tohto podujatia bola v tom, že sa prednášajúci nevenovali makroekonomickým analýzam alebo špekuláciám na trhu či predajným prezentáciám fondov, ktoré spravovali. Sústredili sa na veľmi dôkladnú prezentáciu výberu jednotlivých investícií a čiastočne poskytli účastníkom aj ich „know how“.

V prvý deň konferencie sme mali možnosť vypočuť si investičné typy od desiatich investorov ako Daniela Gladiša z Vltava Fund, Jakuba Skryja z Verdi Capital (rozhovor s týmito pánmi nájdete v predchádzajúcom čísle časopisu Sporenie & Investovanie 2015/3), Jána Hájeka z IS Českej spořitelny či Gabriela Grega z Quintessential Capital Management. Kompletný zoznam rečníkov nájdete tu. Pridanou hodnotou konferencie bola možnosť osobne diskutovať s portfólio manažérmi na rôzne témy počas prestávok i počas panelovej diskusie, ktorá ukončila prvý deň konferencie.

Druhý deň konferencie bol venovaný workshopom. Účastníci konferencie si mohli vybrať z celkovo štyroch workshopov:

  1. Ako poznať, kedy prichádza ďalšia recesia? – Ján Kaška (Charsle Bridge Global Fund)
  2. Bezrizikové akcie – Daniel Gladiš (Vltava Fund)
  3. Ako nájsť kvalitnú rastovú akciu – Ján Hájek (IS České spořitelny)
  4. Nebojte sa opcií – Leoš Jirman a Vladimír Hoffmann (BHS Option Income Fund)