Prečo obchodovať? Táto otázka sa dá relatívne ľahko zodpovedať, pokiaľ sa na všetko pozriem cez „ružové okuliare“. Nikdy ma ale nenapadlo položiť túto jednoduchú otázku „telefonistom“, ktorí si chcú so mnou sem tam „pokecať“. Škoda, začnem sa na to najbližšie pýtať...

Úplne vážne. Je trošku problém zodpovedať odborne túto komplexnú otázku. V zásade však môžeme povedať, že najdôležitejším motivátorom je u všetkých možnosť dosahovať vysoké zhodnotenie. Keď sa ale poriadne zamyslíme nad tým, čo samotný trading poskytuje, potom to nie je len tento jediný dôvod, ale aj rada ďalších.

V prvom rade treba povedať, že trading Vám prináša absolútnu slobodu. Môžete obchodovať s čímkoľvek a takmer kedykoľvek si zmyslíte. Nie ste obmedzovaní žiadnym štatútom alebo reguláciou, ako napríklad produkty kolektívneho investovania (podielové fondy, dôchodkové fondy). Sú to iba vaše peniaze, a je preto iba na Vás s čím a ako budete obchodovať.

Trading prináša úsporu nákladov za správu vašich peňazí, keďže správcom si budete vlastne sami. Nasledujúca schéma poukazuje na to, ako funguje v jednoduchosti systém, keď investujete povedzme cez správcovskú spoločnosť, teda do nejakého podielového fondu. Ak je vašim cieľom investovanie na svetových finančných trhoch, nemusíte robiť absolútne nič viac, iba si vybrať fond, ktorý vyhovuje vašim predstavám a potrebám a všetko ostatné necháte na správcu. Správca si však za svoj „job“ logicky a opodstatnene vypýta odplatu.