Keď človek skutočne pochopí podstatu sporiacich schém a najmä rozdielu medzi individuálnou výkonnosťou a výkonnosťou fondu, je veľmi pravdepodobné, že sa v jeho mysli začnú nachádzať nové, miestami priam exotické otázky...

Tak ako som sľúbil naposledy, v tejto časti seriálu sa spolu zamyslíme nad tzv. funkciou časovej citlivosti. Priznám sa, že aj pre mňa znie tento termín veľmi teoreticky a nelákavo, no ako si postupne ukážeme, pre sporiteľa akejkoľvek sporiacej schémy sa jedná o dôležitú praktickú tému. 

Na úvod sa najskôr pokúsme zamyslieť nad nasledujúcim obrázkom.

Obrázok 1 Dva hypotetické príklady vývoja AHDJ dôchodkového fondu