Najmä v posledných rokoch sa rozvíja v ekonómii relatívne nový smer bádania. Ekonómia, ktorá priniesla iný smer pohľadu na rozhodovanie ľudí. Behaviorálna ekonómia.

Ide o smer bádania, ktorý sa už nepokúša človeka vykresliť ako bytosť, ktorá je neomylná, nerobí chyby v rozhodovaní a maximalizuje svoj úžitok. Pripúšťa, že existujú určité faktory, ktoré sú najmä psychologického charakteru a bránia človeku urobiť správne rozhodnutie.

Jednou z najčastejších metód výskumu behaviorálnych ekonómov je metóda experimentu.

Aby sme zistili, či sa aj v prípade výplatnej fázy môže rôzne nastavenie niektorých faktorov spôsobiť, že sa sporitelia rozhodnú z pohľadu maximalizácie úžitku iracionálne rozhodli sme sa realizovať rozsiahly experiment. Spôsob jeho navrhnutia, realizácie a výsledkov by som vám rád priniesol v tomto i nasledujúcich číslach časopisu Sporenie a investovanie.

Čo sme skúmali?