Jediné, čo je pri investovaní isté, sú poplatky. Všetko ostatné je neisté. Aj keď si nastavíte investičný horizont, v čase je pravdepodobné, že ho zmeníte. A to pod vplyvom ďalšej neistoty – výnosov. Ale dá sa vôbec nastaviť investičný horizont, keď sú výnosy neisté? Pokúsim sa na túto otázku odpovedať analýzou historických výnosov akcií a dlhopisov v kontexte existencie inflácie, poplatkov a rôzneho investičného horizontu.

Hľadaním investičného horizontu zároveň poukážem na možné prístupy k investovaniu (sporeniu) v rôznych schémach, ktoré sú k dispozícii bežným investorom (sporiteľom) na Slovensku. Výsledkom článku by malo byť základné strategické rozloženie investícií medzi akcie a dlhopisy podľa dĺžky sporivého horizontu a typu investičnej (sporivej) schémy.

Problém historických výnosov je presne v tom, že sú historické. Povedia nám pravdu o tom, čo bolo, ale len málo o tom čo bude. Ale ak je k dispozícii dlhý časový horizont, potom už dokážeme niečo „očakávať“ aj na základe analýzy historických dát. Vždy sa snažím analyzovať minimálne dva plné ekonomické cykly, keďže každý ekonomický cyklus je iný a spôsobený inými fundamentálnymi príčinami. Preto som sa snažil vytiahnuť najdlhšie možné (a dostupné) historické dáta za akcie, dlhopisy a infláciu. Za Európu nič také nenájdete. Preto ostávajú k dispozícii len dáta za USA. Dáta za 95 rokov sú vytiahnuté z databázy FED-u, konkrétne s využitím ich add-inu do Excelu (FRED Excel Add-in). Dáta sú normalizované na ročné hodnoty tak, aby bolo možné sledovať za každé obdobie od roku 1919 do 2014 ročné výnosy (obrázok 1) akciového indexu (DJIA), 30-ročných dlhopisov a inflácie (CPI all item). U dlhopisov musím pripomenúť, že to nie je výnos do splatnosti, ale kurz dlhopisov na kontinuálnej báze.

Obrázok 1 Historické ročné výnosy akcií, dlhopisov a inflácie