Po 6 mesiacoch od spustenia portálu „Manažér Úspor“ (www.manazeruspor.sk) vám predstavujeme v poradí druhý projekt pre sporiteľov v II. pilieri – Kalkulačku výpočtu dôchodkov.

Pri budovaní kalkulačky sme vychádzali zo skutočnosti, že ľudia nevedia, aký dôchodok môžu očakávať z I. a II. piliera.  My sme, rovnako ako ďalších približne jeden a pol milióna ľudí na Slovensku, sporiteľmi v II. pilieri, a preto sme sa rozhodli odstrániť túto informačnú asymetriu a vytvoriť nástroj, prostredníctvom ktorého si v súčasnosti budeme vedieť aspoň na určitej hladine pravdepodobnosti zodpovedať dôležitú otázku:

„Budem mať nasporené v II. pilieri dostatočne vysokú sumu, ktorá mi poskytne spolu s kráteným dôchodkom z I. piliera viac, ako keby som bol iba v I. pilieri?“

Po zodpovedaní tejto otázky dokážem ako sporiteľ prijať opatrenia, napríklad zmena fondu, v ktorom mám svoje úspory alebo začať uplatňovať určitú sporiacu stratégiu.

Výpočty vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy, ktorá stanovuje spôsob výpočtu dôchodku z I. piliera, výpočet veku odchodu na dôchodok do budúcnosti, a pod. (Všetky informácie o metodike použitej pri výpočte nájdete v sekcii Ako to funguje).