V minulom čísle časopisu som otvoril problematiku stavby fundamentálnych stratégií založenej na kvantitatívnom prístupe. V  publikovanom článku v tomto časopise (3/2014) ste sa mohli dočítať o jednoduchom ohodnotení jednotlivých stratégií, ktoré sú voľne dostupné pre členov American Association of Individual Investors (AAII) alebo cez webový analytický portál Portfolio123. Ak ste článok čítali, vašu pozornosť možno upútala najlepšie ohodnotená stratégia O’Shaughnessy – Value Origin. Ak ste článok nečítali, odporúčam vám ho prebehnúť. Získate tak prehľad stratégií, ktoré sú verejne dostupné a na myšlienkach ktorých staviame v našom klube (Inštitút sporenia a investovania) naše stratégie.

V tomto článku venujem pozornosť spôsobu akým funguje, jej podstate a pokúsim sa stratégiu vylepšiť prostredníctvom dopĺňania fundamentálnych pravidiel a priniesť tak lepšie výsledky jej výkonnosti.

Techniku, akou fundamentálne stratégie fungujú, by sme jednoducho mohli vysvetliť ako súhrn pravidiel vyplývajúcich z finančných a iných výkazov spoločnosti. Na základe takýchto pravidiel, stratégia v určitom časovom intervale prehodnocuje spoločnosti, ktoré spĺňajú takéto požiadavky. Následne by sme ich mali nakúpiť. Najbližšie opäť po nami určenom časovom intervale zmeniť nakúpené portfólio akcií ak to stratégia odporúča. Toto je však oblasť technických nastavení stratégie, čo je len jednou z troch oblastí, ktoré určujú správanie stratégie. Ostatné dve oblasti sú fundamentálne pravidlá a spôsob akým stratégia hodnotí akcie spoločností, t. j. rankingový systém.

Technické pravidlá sme objasnili už v minulom čísle a pre potreby porovnania optimalizácie stratégie O’S – Value Origin sme ich radikálne nemenili. Prvou zmenou v tejto oblasti pravidiel, ktorá poskytuje aktuálne výsledky na základe historických dát od 2. januára 1999 do 20. januára 2015. Stratégia vyberá spoločnosti spomedzi všetkých fundamentov z USA s metódou obchodovania Long pri zvolenej cene „Next Open“. Druhou a zároveň poslednou zmenou je výber iného benchmarku. Zvolili sme akciový index Russell2000, ktorý zahŕňa spoločnosti zo „sorty“ small-cap stock index. Používa sa ako bežný benchmark pre podielové fondy. Maximálne chcem nakúpiť 20 kusov akcií. Obchodujeme s celým kapitálom na našom brokerskom účte. Slippage zostáva taktiež nezmenený a je nastavený na 0,5 %. Frekvenciu rebalance zloženia portfólia sme ponechali na polročnom intervale. 

O najlepší ranking v stratégii O’S – Value Origin sa stará rankingový systém Comprehensive: QVGM podľa rankingovej metódy Percentile NAs Negative. V stručnosti sa jedná o komplexný hodnotiaci systém, ktorý hodnotí kombináciu troch základných veľkých investičných štýlov a to rast, kvalitu a hodnotu akcií. Tento systém je chápaný ako všeobecný a nie je považovaný za trendový hodnotiaci systém. Tento systém hodnotenia je určený pre investorov, ktorí chcú skvelé akcie, ale nijako zvlášť sa nestarajú ako by mohli byť tieto akcie kategorizované. Detailom tohto systému, ktorá je vyčerpávajúca a pre potreby tohto článku nevýrazná, sa venovať nebudeme. Je to skôr téma pre ďalšie a osobité články, ktorým by sme sa mohli venovať v budúcnosti.