V minulej časti nášho seriálu o obchodovaní divergencií som sa zmienil, že divergencie majú svoje opísateľné vlastnosti, vďaka ktorým sa dajú objektívne deliť na určité špecifické typy, a že k divergenciám sa dá tým pádom pristupovať podobne ako k iný cenovým formáciám v rámci technickej analýzy.

Trojuholník ako cenová formácia

Obrázok 1 Príklady trojuholníkových formácií

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2014.