V predchádzajúcej časti článku sme v krátkosti rozobrali problematiku analýzy equity kriviek a predstavili sme jeden z najviac využívaných nástrojov pri riadení equity kriviek (EC), ktorým je kĺzavý priemer (MA). Zhodnotili sme, že dosiahnuté výsledky samotného prístupu v konečnom dôsledku veľmi neoslnili. Avšak keďže konečný výnos nie je jediným parametrom, ktorý obchodníci sledujú z pohľadu výkonnosti, sľúbili sme rozobrať v tejto časti aj ďalšie dôležité finančno-štatistické ukazovatele. Okrem toho sa v článku pozrieme aj na iné indikátory technickej analýzy, ktoré sme podrobili nášmu výskumu, a to konkrétne na tiež veľmi známe RSI (Relative Strength Index) a ROC (Rate of Change).

RSI a ROC sú indikátory technickej analýzy, ktoré merajú momentum, rýchlosť a zmenu ceny. Umožňujú zachytiť vznikajúci trend vo veľmi skorých fázach. Pri obchodovaní je ich najbežnejším spôsobom využitia vyhľadávanie situácií tzv. prekúpenosti a prepredanosti. Cieľom obchodníka býva zachytiť ich práve v týchto oblastiach (pásmach). Využívajú sa však tiež ich centrálne línie (CL - RSI „50“, ROC  „0“) na potvrdenie zmeny trendu, a práve tie boli aplikované pri našom ďalšom výskume. Dôvod, prečo sme nepoužili pásma, ale CL pre zadefinovanie podmienok pre zapnutie (vypnutie) obchodného systému, bol jednoduchý – hľadali sme ich pomocou nejaký spôsob definovania trendového stavu EC (Equity Curve).

Pre indikátory boli zvolené bežne používané hodnoty periód (RSI – 10, ROC – 12). Znamená to, že na zostavenie hodnôt týchto indikátorov boli ako vstupné údaje použité hodnoty EC a pre výpočet hodnoty indikátora sa bralo posledných 10 (12) hodnôt EC. Následne sme na testovanie využiteľnosti týchto indikátorov pri riadení EC, podobne ako pri MA, využili dva základné prístupy:

  1. Základné pravidlá (EC RSI, EC ROC)
    • Stratégia je ON (zapnutá), ak sa hodnoty indikátora nachádzajú nad CL – obchody berieme
    • Stratégia je OFF (vypnutá), ak sa hodnoty indikátora nachádzajú pod CL – obchody neberieme
  2. Modifikované pravidlá (EC RSI L/S, EC ROC L/S)
    • Stratégia je ON, ak sa hodnoty indikátora nachádzajú nad CL – obchody berieme
    • Stratégia je v SHORT móde, ak sa hodnoty indikátora nachádzajú pod CL – obchody berieme v opačnom smere ako obchodný systém

Výsledky