V predchádzajúcich článkoch z minulých čísel časopisu ste sa dočítali niečo o problematike fundamentálnych obchodných stratégiách. V tejto „šnúre“ článkov sme postupne rozvíjali myšlienky zamerané na stavbu stratégií. Predchádzajúci článok, v ktorom som sa snažil vylepšiť jednu zo stratégií, povedzme tú najlepšiu, z tých, ktoré sú voľne dostupné pre členov AAII alebo Portfolio123, som zakončil myšlienkou, či je vhodné vylepšovať takto už nadefinované stratégie alebo otvoriť múdre knižky a odborné články a postaviť stratégiu na „kolene“. Takáto stratégie je tým pádom postavená na vašich vlastných myšlienkach, ktoré sa môžu plynulo rozvíjať a je možné s nimi experimentovať.

Metodika stavby a testovania stratégie

Vzhľadom na zbytočné ťažkosti pri vylepšeniach už nastavených fundamentálnych pravidiel stratégií som sa v tomto čísle zameral na stavbu novej stratégie. Pri stavbe samotných fundamentálnych pravidiel stratégie som sa chcel vyhnúť „bulharským konštantám“ a jednotlivé parametre nastaviť podľa autorov Piotroskeho (2002) a Tortoriella (2009), ktorí svoje práce podrobili výskumu. Autori ma inšpirovali aj pri samotnom výbere fundamentálnych pravidiel a ukazovateľov. Vzhľadom na nekonečné množstvo kombinácií pravidiel sme sa opierali o poznatky týchto dvoch autorov a uplatnenia nástrojov kvalitatívnej fundamentálnej analýzy, ktorej podstata spočíva v analyzovaní spoločnosti do hĺbky a zameriava sa na kvalitatívnu stránku. Využívame teda myseľ a nástroje kvantitatívnej fundamentálnej analýzy, ktorá spočíva vo výbere spoločností z veľkého počtu spoločností na akciovom trhu s využitím historických dát a fundamentálnych pravidiel naprogramovaných v prostredí Portfolio123.

Cieľom investovania je maximalizácia hodnoty alfa, ktorá predstavuje pridanú hodnotu práce investora pri výbere akcií a starostlivosti o portfólio. Zároveň sledujeme aj pomocné ukazovatele stratégie (Sortino ratio, Calmar ratio, celkový výnos, anualizovaný výnos, maximálny prepad investície v čase, rizikovosť stratégie). Zameriavame sa aj na náročnosť obsluhy stratégie v realite.

Technické nastavenia stratégie sa zmenili len v pár detailoch v porovnaní s nastaveniami z posledného článku v minulom čísle. Pri stratégii nepredpokladáme existenciu možnosti predaja na krátko (short). To znamená, že všetky nákupy akcií budú v pozícii „long“. Akcie nakupujeme resp. odpredávame pri cene „Next Open“, čo predstavuje otváraciu cenu v nasledujúci obchodný deň po zverejnení podmienok screenra. Stratégia zoraďuje všetky akcie obchodované v USA a sú hodnotené prostredníctvom rankingového systému podľa modelu Josepha Piotroskeho.