V minulej časti tohto seriálu sme si vysvetlili, že divergencie sú jednoduché cenové formácie, ktoré vďaka svojím vlastnostiam môžeme dokonca kategorizovať, rovnako ako aj iné cenové formácie (napr. trojuholníky). Už v inej časti seriálu som sa spomenul kategóriu divergencií, ktorú veľa obchodníkov už dávno pozná pod označením „ostré“. V prípade divergencií však môžeme identifikovať oveľa viac kvantifikovateľných vlastností, ktoré do ich výskumu a obchodovania prinášajú nové možnosti.

Základná formácia divergencie

Každá divergencia pozostáva najmenej z troch vĺn (segmentov). Najčastejšie z jednej silnej trendovej vlny (segment 1), ktorý reprezentuje najdlhší a najvýraznejší cenový pohyb z formácie. Druhá vlna (segment 2) predstavuje korekciu predchádzajúceho silného pohybu a je menšou vlnou. Posledná tretia vlna (segment 3) divergencie predstavuje pokračovanie v prevládajúcom trende a pohybe, a takisto predstavuje menší pohyb ako prvá vlna. Tieto tri vlny (S1, S2 a S3) v skutočnosti vytvárajú celú formáciu divergencie. Obrázok 1 ilustruje príklad divergencie s vyznačením jej hlavných vĺn (segmentov).

Obrázok 1 Formácia divergencie