Prvořadým úkolem každého penzijního plánu či fondu je zajistit dostatečný objem prostředků pro financování budoucích závazků (funding risk). V jistém smyslu se tak jedná o řízení tržního rizika. Toto je a bude stále těžší z důvodu nízkých výnosů do splatnosti u státních dluhopisů, které slouží jako jistá diverzifikace k metodě nákup a drž akciových titulů. Ostatně vezmeme-li v potaz americké penzijní programy, tak tento funding risk a podfinancování je patrné v posledních letech hned dvakrát od roku 2000, ne náhodou po periodách silnějších nárůstů akciových trhů, které jsou následovány poklesem hodnot akciových aktiv a z toho plynoucím deficitem pro financování závazků. Pohlédněme na vývoj graficky u korporátních penzijních plánů, jež od roku 2000 ztratily až 30 % z dostatečného objemu aktiv (funding status) po následných poklesech kurzů akciových trhů:

Obr1: Pensions funded status

Následné zvýšení podílu akcií v portfoliu po těchto propadech a spoléhání na opětovné vyrovnání deficitu je svým způsobem začarovaný kruh. V praxi například korporátní penzijní programy počítají s dvouciferným zhodnocováním u svého akciového portfolia ročně pro vyrovnání deficitu minulých období. Do jaké míry je toto realistický odhad poté, co se u amerického akciového trhu jedná o nejdelší sérii devíti vítězných čtvrtletí za 17 let, je otázkou. Portfolia nadačních fondů, neziskových organizací, církví, univerzit obecně označovaných jako endowments se zdají být lépe diverzifikovaná, jelikož obsahují také podstatnou složku hedge fondů. Nicméně, stále je nutné si připomenout rok 2008, kdy i hedge fondy, které využívají akcie ve větší míře, dosáhli historicky bezprecedentní vysoké pozitivní korelace s akciovými indexy při poklesu trhu a to i ty co se dříve považovaly jako výnosově nezávislé a konzervativní jako konvertibilní arbitráž značně ztratily. Podívejme se na portfolio alokace korporátních penzí s definovanými budoucími benefity a výše zmíněných endowments, dále míru fundování v porovnání se závazky u plánů společností z indexu Russell 3000 a konečně distribuci odhadů procentuálních zhodnocení svých portfolií u plánů firem z indexu S&P 500:

Obr2: Pensions assets allocations