V prvej časti tohto článku, ktorý ste si mohli prečítať v predchádzajúcom čísle časopisu, sme sa dozvedeli odpoveď na otázku „Aké zhodnotenie úspor mohli dosiahnuť sporitelia v II. pilieri na Slovensku?“. V pokračovaní článku sa spoločne pozrieme na zákutia sporenia, medzi ktoré patrí vnímanie rizika zo straty úspor (pokles hodnoty úspor sporiteľa na svojom osobnom dôchodkovom účte v príslušnej DSS).

Pre pripomenutie si uvedieme v Tabuľke 1 priemerný ročný výnos za 10 rokov (od 22. marca 2005 po 15. apríla 2015) existencie II. piliera na Slovensku, ktorý mohli sporitelia dosiahnuť z hodnoty úspor (a niektorí aj dosiahli). Doba alebo lepšie povedané dĺžka sporenia je veľmi dôležitý faktor pri posudzovaní výšky nasporenej sumy. Množstvo ľudí tento faktor podceňuje. V článku sa však pokúsim preukázať, že nielenže je dĺžka sporenia dôležitá, ale predstavuje kritický faktor úspechu sporenia.

Obrázok 1 Priemerný ročný výnos sporiteľových úspor za 10 rokov existencie II. piliera

Zdroj: Vlastné spracovanie autorov podľa dát z ManažérÚspor.skŠU SR,2015