V treťom pokračovaní série našich článkov o zhodnotení úspor sporiteľov v II. pilieri na Slovensku sa budeme venovať maximálnemu prepadu úspor (maximálny draw down – max DD), vnímaniu dynamickej averzie k riziku sporiteľa v čase a jej vplyvu na max DD.

Dynamická averzia k riziku sporiteľa

Sporitelia niekedy veľmi často chápu riziko, najmä pri dlhodobých sporivých programoch, zle. Sporenie je funkciou viacerých premenných, medzi ktoré okrem príjmu, výšky príspevkov, rizikového profilu a veku vstupuje aj dĺžka sporivého horizontu. Ak je človek mladý a má pred sebou ešte dlhú dobu sporenia, nemal by mať strach pred prepadmi na finančných trhoch alebo zvýšenej volatility na finančných trhoch, i keď patrí skôr do rodiny konzervatívnych investorov. Takýto človek by mal skôr pri investovaní preferovať rizikovejšie investície typu indexových alebo akciových fondov v skoršej fáze sporenia a postupne s pribúdajúcim vekom myslieť aj na stabilizáciu svojho portfólia, hlavne pred neočakávanými prepadmi na trhoch.

Druhý sporiteľ je rovnako konzervatívny typ, pričom má už svoju rodinu. Na dôchodok si odkladá peniaze už 30 rokov a do dôchodku sa chystá o 10 rokov. V jeho prípade je pochopiteľné, že pristupuje pri výbere vhodného dôchodkového fondu konzervatívnejšie ako mladší sporiteľ, pretože má už za sebou dlhšiu dobu sporenia.

Pozrime sa, ako dokáže dynamická averzia k riziku definovať váš rizikový apetít veľmi triviálnym spôsobom, ktorý nám lineárne determinuje alokáciu úspor do menej rizikových fondov na dennej báze (prípadne ho môžeme modifikovať na mesačnú alebo ročnú bázu):