Sporitelia alebo investori majú vo väčšine prípadov dve možnosti na alokovanie svojich úspor. Buď budú dôverovať portfólio manažérom a ich investičným stratégiám v aktívne riadených fondoch, alebo využijú pasívne spravované, a najmä likvidné (dôchodkové) fondy. Ak sa rozhodneme ísť cestou namiešania osobného koktailu, musíme si vhodne zvoliť ingrediencie v podobe finančných nástrojov alebo rôznych typov fondov. 

V našom článku sa budeme venovať najmä sporeniu na dôchodok prostredníctvom starobného dôchodkového sporenia, ale obdobne je možné aplikovať myšlienky aj na III. pilier, kolektívne investovanie alebo investovanie do ETF.

„Make-or-Buy“ (Vytvor-alebo-nakúp)

Ešte pred tým, než začneme poctivo vyberať naše ingrediencie, mali by sme sa rozhodnúť, či si chceme svoj osobný dôchodkový koktail namiešať sami, alebo to necháme na starosť barmanovi. Predsa len, profesionál je profesionál, má s tým väčšie skúsenosti. Ak sa rozhodneme vybrať si profesionála, nemali by sme mu kafrať do roboty a nechať ho rozhodnúť, aké ingrediencie nám ponúkne. Rovnako to je aj pri výbere dôchodkového fondu. Ak si vyberieme jeden z aktívne spravovaných dôchodkových fondov, dôverujeme tým portfólio manažérovi a jeho investičnej stratégii. Ak tomu tak má byť, je dôležité, aby sme poznali zoznam ingrediencií a prípadné zmeny v príprave koktailu (jednoducho poznali investičnú stratégiu daného fondu, ktorý si chceme zvoliť). V tomto prípade hovoríme o aktívnej správe zo strany portfólio manažéra a pasívnom prístupe sporiteľa k svojim úsporám.

Na druhej strane niekto nemusí preferovať služby profesionálov a môže si povedať, že si namieša koktail sám. Takúto možnosť si môže vybrať sporiteľ pri príprave svojho osobného dôchodkového koktailu. Musí si jasne definovať cieľ, ktorý chce dosiahnuť, vybrať si tie správne ingrediencie a následne si určiť postup, ktorého sa bude pridržiavať počas prípravy koktailu. V tomto prípade hovoríme o aktívnom prístupe sporiteľa, ale môžeme povedať aj o aktívnom prístupe portfólio manažéra pri „runovaní“ daného dôchodkového fondu?