Či už chceme alebo nie, dôchodok sa týka každého z nás. Takmer každý z nás raz príde do štádia, v ktorom už jednoducho nebude schopný alebo ochotný ďalej a viac pracovať. Práve preto sa postupom času vyvinul systém starobného dôchodkového zabezpečenia. Vo svete v rôznych podobách, u nás podľa reformy z roku 2005 do viacpilierového systému.

Problémom nášho dôchodkového systému však nie je len neustály počet zmien, ktoré sa nevyhnutne dejú. Dokonca, ak si prečítame vyjadrenia viacerých ekonómov, stretávame sa s názorom, že slovenský druhý pilier patrí k jedným z najlepších v strednej Európe.

Čo je teda problémom slovenského dôchodkového systému?

Slovenský systém starobného dôchodkového zabezpečenia okrem finančnej nestability dlhodobo trpí nezáujmom zo strany spotrebiteľov – či už poistencov alebo sporiteľov. Dôsledky tohto javu sme naplno mohli vidieť pri masovom presune sporiteľov z akciových dôchodkových fondov do dlhopisových fondov (v máji 2013). Drvivá väčšina sporiteľov neposlala späť návratky a „ocitli“ sa v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch.

Preto je na mieste otázka: „Ako zvýšiť záujem obyvateľov o svoj dôchodok?“ Ako „postrčiť“ klientov Sociálnej poisťovne a dôchodkových správcovských spoločností k tomu, aby sa aspoň raz ročne zamysleli nad očakávaným dôchodkom od oboch typov „dodávateľov“? Ako zvýšiť informovanosť o skutočnom stave dôchodkového systému a ako dosiahnuť, aby si poistenci uvedomovali, čo ich čaká? Existuje niekde vo svete efektívny nástroj na riešenie tejto situácie? Zo skúseností vidíme, že finančné vzdelávanie je v tomto prípade skôr neúspešné, ako úspešné. Ale čo tak presne cielené informácie, ktoré sú časovo prepojené s pravdepodobnosťou vzniku životných situácií a pravidelne sa opakujúce tak, aby na jednej strane neotravovali, ale na strane druhej dali obraz o podstatných faktoch a očakávaniach do budúcnosti. A nezabúdajme, že by mali byť individualizované, pretože všeobecné informácie sú nepresné a neumožňujú jednotlivcovi realizovať kroky a rozhodnutia, ktoré by ho približovali k cieľu.