V druhom čísle vydanom v tomto roku sme Vám s kolegom predstavili investičnú stratégiu GRAHAM ENTERPRISE INVESTOR, ktorá je jednu zo štyroch fundamentálnych obchodných stratégií uplatňovaných pri riadení virtuálneho akciového portfólia Inštitútu sporenia a investovania. V tomto článku predstavíme pôvod, charakter, technické a fundamentálne parametre ďalšej stratégie, ktorú uplatňujeme - CANSLIM.

CANSLIM rozoberal detailne William O’Neil vo svojej knihe s názvom „Ako zarobiť peniaze na akciách: Víťazný systém v dobrých a zlých časoch“. O’Neil taktiež založil finančné noviny „Investor’s Business Daily“, kde prezentoval informácie o akciách a trhu súvisiace so stratégiou CANSLIM.

Prístup vyberá spoločnosti s preukázateľnými výnosmi a rastom tržieb, ktoré poukazujú na silnú relatívnu cenovú silu a podporu od inštitucionálnych investorov. O’Neilov prístup je založený na myšlienke neplatiť vysoké prémie za akcie s dobrými vyhliadkami a zaujíma postoj, že väčšina akcií s nízkym pomerom P/E (price-to-earnings, resp. cena za zisk) sú pravdepodobne korektne ocenené trhom. Verí, že je dôležité sledovať trh bližšie a odpredávať akcie v období, keď trhy idú klesať (pred bear market).

Názov stratégie CANSLIM je zložený zo začiatočných písmen fundamentálnych oblastí, ktoré stratégia hodnotí. Fundamentálny základ týchto oblastí je však prevažne kvalitatívny.

C – Current Quarterly Earnings [Zisk za aktuálny štvrťrok]