V druhom čísle tohoročného vydania časopisu sme odštartovali „seriál“ článkov o virtuálnom akciovom portfóliu, o ktoré sa pravidelne staráme. V prvom článku sme si určili ciele a očakávania, ktoré by malo akciové portfólio spĺňať. Prešli sme spôsob výberu fundamentálnych obchodných stratégií. Zároveň sme definovali štruktúru článku, ktorú budeme do budúcnosti držať. Postup zostavovania článku a efektívnosť práce v tíme nás posunul o krok ďalej, a to automatizovaním vnútorných postupov riadenia. Portfólio je neustále vystavené kritike čitateľov, čo nám spätne umožní zlepšovať sa. 

Počas posledných troch mesiacov viacero skutočností „zamávalo“ finančnými trhmi a preto logicky predpokladáme, že s veľkou pravdepodobnosťou bolo ovplyvnené aj naše portfólio.

Stratégie akciového portfólia ISI

V nasledujúcich častiach článku sa venujeme interpretácii výkonu jednotlivých stratégií v období od založenia akciového portfólia Inštitútu sporenia a investovania, t. j. od 2. januára 2015 do 30. septembra 2015. Následne sa pri hodnotení výkonnosti stratégií zameriame detailnejšie na posledné trojmesačné obdobie od 1. júla do 30. septembra roku 2015. Vzhľadom na menej priaznivú situáciu na finančných trhoch za posledné krátke obdobie neočakávame od stratégií pozitívnu výkonnosť. Predpokladáme, že stratégie budú skôr dosahovať stratu.

Ak ste novým čitateľom a tento článok čítate ako prvý v poradí, odporúčame vám stiahnuť predchádzajúce číslo časopisu. Získate lepší prehľad o metodike zostavovania stratégií a spôsobe riadenia portfólia. V predchádzajúcom čísle rozoberáme princípy jednotlivých stratégií. Taktiež získate poznatky o podmienkach a obmedzeniach riadenia portfólia.