V decembri minulého roka realizovala agentúra Focus prieskum názorov sporiteľov II. piliera. Niektoré z otázok sme pre Focus pripravovali aj my z Inštitútu sporenia a investovania. Prieskum bol zameraný na viaceré oblasti a získané výstupy boli prezentované jeho šéfom, pánom Slosiarikom, na Okrúhlom stole s názvom „Druhá dekáda II. piliera“, ktorý sme organizovali v Bratislave vo februári 2016.

Pri zostavovaní otázok, na ktoré sme chceli prostredníctvom prieskumu Focusu získať odpovede, sme spísali aj také, ktoré sa žiaľ do uvedeného prieskumu nedostali. Hneď na začiatku februára sme sa preto rozhodli, že si spravíme vlastný prieskum. Výsledky odpovedí na naše štyri jednoduché a nadväzujúce otázky nás lákali natoľko, že sme proste neodolali.

A dôvod? Najlepšie ho vysvetlí tento skutočný príbeh.

Pri písaní a vymýšľaní otázok pre prieskum Focusu, som si uvedomil, že ma osobne asi najviac zaujíma „blok“ otázok zameraných na zachytenie pasivity či aktivity sporiteľov II. piliera. Masívny presun sporiteľov do dlhopisových dôchodkových fondov v roku 2013 mi už dávno indikoval, že využitie návratok ako nástroja vyžadujúceho od sporiteľa aktivitu, vyslovene zlyhal. Nedalo mi to spať, a preto som tento moment v otázkach zámerne zachytil. Následne som si otázky otestoval na vlastnej polovičke - sporiteľke II. piliera od jeho vzniku v roku 2005. Perfektný „materiál“ na pilotné testovanie. A ako to dopadlo? Schválne. Skúste si ho najskôr sami vyplniť, a až potom si prečítajte pokračovanie...

Moja polovička jednoznačne vedela akú má DSS, aj to aký má fond (Označila: Sporím si v jednom - akciovom dôchodkovom fonde), vedela aj o tom, že v II. pilieri sa dá zmeniť dôchodkový fond alebo pomer sporenia (Označila: Viem o takejto možnosti, ale nikdy som zmenu neurobil), ale zároveň v poslednej otázke označila prvú odpoveď: „O takomto presune nič neviem“.