V II. pilieri poskytuje svoje  služby 6 správcovských spoločností (DSS-iek). Pri výbere správcu a dôchodkového fondu tak má sporiteľ na výber 6 správcov a 20 dôchodkových fondov.

Rozhodovanie o správcovi, ktorí bude spravovať úspory sporiteľa, by malo vychádzať nielen z analýzy výkonnosti dôchodkových fondov, ktoré správca spravuje, ale aj z posúdenia kvality doplnkových služieb. Analýzu užívateľských rozhraní správcov sme v Inštitúte sporenia a investovania zrealizovali minulý rok a výsledky sme publikovali v časopise Sporenie a investovanie 2/2015 pod názvom „Elektronické sporenie“.

Zmena správcu v podmienkach II. piliera je vcelku jednoduchý proces, avšak množstvo sporiteľov tento krok nepodstúpi, aj keď nie sú so službami svojho správcu úplne spokojní. Viacero ľudí zostáva u svojich finančných inštitúcií často krát len preto, že sú na činnosť tej danej inštitúcie zvyknutí, či sa im nechce takéto veci riešiť. Behaviorálna ekonómia tento jav nazýva udržiavanie statusu quo – teda zostávanie na určitej pozícii aj napriek tomu, že racionálne argumenty hovoria v prospech zmeny.

Zmeniť DSS-ku však nie je zložitý proces a mám s ním osobné skúsenosti. Dal by sa jednoducho zhrnúť do viacerých krokov:

  1. Zvážiť zmenu – V prvom rade si zistite, v ktorej DSS ste sporiteľom! Naša skúsenosť? Ľudia často krát ani nevedia u koho si sporia. Je to pochopiteľné, finančných produktov je veľa, času málo. Raz za čas je však nutné sa venovať aj zabezpečeniu na dôchodok. Ideálny čas je práve teraz, keďže DSS-ky zasielali svojim sporiteľom ročný výpis z osobného dôchodkového účtu. K zmene DSS sa však odhodlajte až vtedy, ak ste s tou súčasnou naozaj nespokojný. Treba si pozrieť portfólio služieb, ktoré vaša DSS-ka poskytuje. Často sa totiž stáva, že sporiteľ je v „dobrej“ DSS a iba nevyužíva jej služby naplno. Aké kritériá teda zvážiť pred tým, ako sa rozhodnem danú DSS zmeniť?