Miroslav Kotov má len 36 rokov a už dnes je vedúcim oddelenia správy aktív v Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.. Spolu so svojím tímom riadi najväčší dôchodkový fond v SR. Objem úspor sporiteľov v spoločnosti Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. presiahol 2 mld. Eur. Zo svojej pozície sa vyjadruje k mnohým otázkam dôchodkového systému v SR, či už prostredníctvom svojho blogu alebo komentármi pre médiá.  

Vyštudoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, odbor Ekonomická a finančná matematika. V prostredí kapitálových trhov sa pohybuje už 12 rokov. Pracoval pre viaceré finančné inštitúcie na Slovensku. Na súčasnom pracovisku pôsobí od roku 2006.

TV: Ahoj Miro. Každého z našich čitateľov asi najviac zaujíma Tvoja odpoveď na jednoduchú otázku: „Aké je to spravovať taký obrovský balík peňazí?“

MK: Prvé, čo ma napadne je slovo „Zodpovednosť“. Veď ide o dôchodkové úspory viac ako štyristotisíc Slovákov. Predstava, čo by sme spôsobili, keby sme urobili nejaké závažné chybné rozhodnutie ma často doslova máta.  Navyše, naše kroky, rozhodnutia a výsledky sú, keďže sme najväčšia DSS, pod väčšou pozornosťou spoločnosti ako takej. Na druhej strane, som hrdý a šťastný, že som dostal šancu pracovať pre veľkú spoločnosť, trhového lídra.

TV: Čo by mal podľa Teba spraviť mladý človek, ktorý by sa chcel takisto niekedy stať portfólio manažérom nejakého dôchodkového fondu? Je to o škole?