Už je to dlhšiu dobu, kedy sme sa v inštitúte rozhodli založiť akciové portfólio, o ktoré sa priebežne staráme podľa nastavených pravidiel (detaily nastavenia pravidiel správy portfólia sme prezentovali v druhom čísle roku 2015). Pri písaní tohto článku a aktualizovaní portfólia k 27. marcu 2016 sme opäť našli pár nedokonalosti pri spracovaní údajov a vnútorných postupov riadenia, ktoré budeme musieť zefektívniť a automatizovať.

Od začiatku nového kalendárneho roku 2016 ste si určite všimli skutočnosti, ktoré sa diali na finančných trhoch. Od januára veľký prepad a od konca februára postupný rast na takmer nové maximá.

Priebeh stratégií pre akciové portfólio

Oproti predchádzajúcim dvom článkom venovaným akciovému portfóliu inštitútu sa tento bude odlišovať v období, počas ktorého sa venujeme interpretácii výkonnosti jednotlivých stratégií. Vývoj výkonnosti stratégií sledujeme v období od 2. januára 2015 do 27. marca 2016, kedy sme uskutočnili prehodnotenie zloženia portfólia. Taktiež sa pozrieme aj na detailnejšie obdobie, počas dvoch trojmesačných období od 1. októbra 2015 do 31. decembra 2015 a od 1. januára 2016 do 27. marca 2016. Ako sme už naznačili, vývoj na svetových akciových a finančných trhoch určite s našim akciovým portfóliom „zamával“ a v nasledujúcich častiach článku sa pozrieme na to čo sa s portfóliom Inštitútu sporenia a investovania stalo za toto obdobie.

Ak ste novým čitateľom a toto je vaše prvé číslo, ktoré sa vám dostalo do rúk, odporúčame vám vyhľadať a prečítať si aj predchádzajúce čísla časopisu, kde vysvetľujeme tvorbu fundamentálnych screeningových stratégií, podľa ktorých sa riadime výberom akcií do akciového portfólia Inštitútu sporenia a investovania.