Zatímco například u trading strategií typu algoritmických automatizovaných long/short obchodních systémů (AOS), to jest v oblasti, kde působím osobně v profesionální praxi, lze s docela vysokou pravděpodobností v průměru očekávat návrat výnosů k jistému průměru (tak zvané mean-reversion), tak u investic do akciového trhu formou nákup a drž je situace komplexnější. Co to znamená, je to, že když u AOS strategií dojde měsíčně nebo za rok k vysokému výnosu, dejme tomu 100%, pak lze dle propočtů autokorelací výnosů a rizikově očištěných výnosových poměrů, jako Sharpe poměru, očekávat jistý návrat k dlouhodobému průměrnému výnosu, dejme tomu 20% další rok a naopak. U akciového trhu jako takového je náročné toto předpovědět. Vezměme si, že za posledních 7 let se americký akciový trh S&P 500 zhodnotil zhruba o 125% (což je nadprůměrně cca 12% ročně složitým úročením), nicméně za posledních 10 let to je jen nějakých 65% (podprůměrně historicky 5% ročně složitým úročením, to jest s reinvestováním zisků). Lze tedy dle těchto výnosů extrapolovat, jaký bude průměrný roční výnos na další nejbližší roky? Pohlédněme zcela objektivně na vztah mezi předchozími výnosy za 10 let a následnými výnosy během dalších 10 let.

Obr.1 (ExtrapoRORForward10Yr)

Graficky již pouhým okem lze říci, že míra závislosti je značně nepravidelná a statisticky nelze dokázat významnost. Pakliže by měly směřovat výnosy dlouhodobě samy o sobě k průměru, viděli bychom spíše prudčeji klesající závislost s chybami odhadu minimálními, tj., modré tečky v grafu by byly v bezprostřední blízkosti strměji klesající oranžové křivky.

Je to proto, že akciový trh jako takový a jeho výnosy u nakup a drž metody, jsou dány nikoliv výnosy z minulosti, ale jsou determinovány mnoha fundamentálními faktory, hlavně pak  růstem reálných zisků na každou akcii zastoupenou v indexu. Jinak řečeno, je-li akcie podhodnocená vůči fundamentální hodnotě, pak dojde časem k zhodnocení její ceny bez ohledu na její minulý výnos a naopak. Z tohoto titulu pak spíše než o návratu k průměru výnosů hovoříme o mean-reversion fundamentálních poměrů jako je například Shiller CAPE, představující poměr ceny akciového trhu k inflačně očištěným průměrným ziskům za posledních 10 let. To znamená, je-li tento P/E poměr na historicky vysoké hodnotě, pak návrat k jeho průměru bude dosažen buď poklesem ceny akcií na trhu, růstem zisků na akcii, nebo kombinací obojího. Podívejme se nyní na onen vztah závislosti budoucích výnosů na 10 let na vývoji Shiller CAPE poměru.