Od vydania posledného čísla časopisu Sporenie & Investovanie neubehol dlhý čas. Počas tohto obdobia sme „tvrdo“ pracovali na ďalších funkciách, ktoré sme postupne pridávali na web Dôchodkovej kalkulačky.

Do opätovného uzatvorenia II. piliera od vydania posledného čísla časopisu zostávalo len pár dní (ľudia mali možnosť rozhodnúť sa či zotrvať alebo vystúpiť z II. piliera do 15. júna 2015). Veľmi často sme od sporiteľov dostávali dva druhy otázok:

  1. Nasporím si v II. pilieri dostatočne vysokú sumu, ktorá mi vykryje krátenie dôchodku z I. piliera?
  2. Koľko si dokážem nasporiť v II. pilieri?

Rozhodli sme sa do výstupov na kalkulačke doplniť grafy, ktoré odpovedajú na tieto dve (možno na prvý pohľad ťažké otázky) jednoducho.