Ako kolektív sme chceli časopis obohatiť o praktickejšie príspevky. Preto sme sa rozhodli, že si zostavíme virtuálne akciové portfólio, o ktoré sa budeme so železnou pravidelnosťou starať. Zároveň bude naše portfólio vystavené kritike čitateľov a kolegov, čo nám spätne umožní zlepšovať sa. V neposlednom rade zostavením portfólia a starostlivosťou o neho zautomatizujeme naše vnútorné postupy riadenia, čo zlepší efektivitu práce v tíme. 

Nesmieme zabudnúť spomenúť, že aj my sami chceme vidieť, ako sa bude portfóliu dariť v čase.

Výber stratégií pre akciové portfólio

Pre zloženie akciového portfólia sme najskôr museli rozhodnúť, ktoré investičné stratégie budú použité na výber akcií. Z množstva stratégií sme nakoniec vybrali 4, ktoré sa odlišujú svojím prístupom. Vybrali sme zástupcov investičných stratégií cez čisto hodnotovo založené až po agresívnejšie rastovo orientované. 

Pri každej stratégii stručne vysvetlíme jej princíp výberu akcií do portfólia, na základe backtestov prezentujeme historickú výkonnosť (od januára 1999 po súčasnosť) a následne výkonnosť od 1. januára 2015 do dnešného dňa. Ku každej stratégii zverejníme aj ukazovatele, ktoré  definujú  jej  výnos,  riziko,  volatilitu  a  náročnosť  na  obchodovanie  v  porovnaní s benchmarkom (S&P500).